top of page

KLINIKA SZABÁLYZAT A PÁCIENSEK SZÁMÁRA

1. Az Esteworld Klinika Egészségügyi Központ betegekre vonatkozó Házirendje (továbbiakban – Szabályzat) az a szervezeti és jogi dokumentum, amely szabályozza a beteg magatartását az Esteworld Klinika Egészségügyi Központban (a továbbiakban: Klinika) valamint a jogviszony résztvevői – a beteg (vagy meghatalmazott képviselője) és a Klinika – között felmerülő egyéb kérdések Törökország hatályos egészségügyi törvényei szerint.

2. Jelen Szabályzat kötelező a dolgozókra és a betegekre, valamint a szervezetet vagy annak szervezeti egységeit felkereső egyéb személyekre, akik felkészültek arra, hogy biztosítsák a beteg törvényben meghatározott jogait, megteremtsék a legkedvezőbb feltételeket az időben, megfelelő és minőségi ellátás biztosításához.


3. A klinika és szerkezeti alegységeinek helyiségeiben tilos:​

  • Dohányzás a szervezet épületeiben és helyiségeiben, a kijelölt dohányzóhelyek kivételével

  • Alkoholtartalmú italok fogyasztása

  • Kábítószerek, pszichotróp és mérgező anyagok használata

  • Ittas, kábítószer vagy más bódító hatása alatt érkezni a beavatkozásra, kivéve a sürgősségi orvosi ellátás szükségességét

4. A betegek könnyű és kényelmes utazására saját, a klinika tulajdonában álló transzfereket biztosítunk, mely kizárólag a pácienseknek van fenntartva, a beavatkozások/kezelések idejére.

5. A beteg a klinika és annak szerkezeti részlegeinek orvosi ellátás céljából történő felkeresésekor köteles:

  • Be tartani a klinika belső magatartási kódexét, a csendet, a tisztaságot és a rendet.

  • Be tartani a kezelőorvos követelményeit és utasításait.

  • Együttműködjön a kezelőorvossal az egészségügyi ellátás minden szakaszában.

  • Tisztelettel fordulni az egészségügyi személyzet iránt, legyen kedves és udvarias más betegekkel.

  • A Rendelőintézet és más betegek vagyonát kellő körültekintéssel kezelje, személyes tárgyait ne hagyja őrizetlenül.

6. A páciens közvetlenül a Klinika telefonos ügyfélszolgálatán vagy a recepción keresztül, illetve egyéb kommunikációs csatornákon (telefonon/üzenet- és hívás-alkalmazásokon keresztül, pl. Viber, WhatsApp, Messenger stb.) tud időpontot egyeztetni.

7.Amikor a páciens először látogat el a klinikára, a betegnek ki kell töltenie  az orvosi kérdőívet , a betegnyilvántartást, a diagnosztikai és kezelési eljárásokhoz való tájékozott hozzájárulási űrlapot, valamint a személyes adatok kezeléséhez szükséges írásos hozzájárulási űrlapot. Szükség esetén a beteggel egészségügyi szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződést kötnek.

Az első vizit alkalmával a betegnek be kell mutatnia a személyazonosító okmányát.

8. A beteg a megbeszélt napon és órában jelenjen meg az orvosi rendelésen; tartsa be a kezelőorvos terápiás és biztonsági előírásait.

 

9. A beavatkozás időpontja 3 alkalommal halasztható bármely indokkal, ezen felűli halasztás során, a foglaló összege nem jár vissza.

 

10. A foglaló, a beavatkozás pontos dátumának lefixálásához szükséges. Valamint, a hotel és transzfer foglalásához is. A foglaló letételével a páciens vállalja, hogy megjelenik abban a műtéti időpontban, ellenkező esetben, illetve lemondáskor a foglaló összege (10%) nem jár vissza.

11. A klinikán bármilyen szer használata alatt lévő beteget nem szolgálunk ki! Tehát ittas, kábítószer vagy más bódító szer hatása alatt érkezni a beavatkozásra tilos. Amennyiben előfordul egy ilyen eset, orvosaink a páciensek egészségének, a rizikók elkerülése érdekében nem vállalják! Ez esetben a beavatkozás halasztásra kerül, valamint a vizsgálatok, hotel és transzfer költsége a pácienst terheli.


12. Ha a beteg a jelen előírásokat vagy a kezelőorvos orvosi utasításait nem tartja be, az orvos jogosult a további betegellátást megtagadni, feltéve, hogy ez a beteg életét és közegészségét nem veszélyezteti.


13. A kezelőorvos nem vállal felelősséget a beteg egészségéért, amennyiben a beteg megtagadja az orvosi utasítást, vagy nem követi az orvos utasításait.

2023. Augusztus 1.

bottom of page